Projekt koncepcyjny wnętrza kościoła w Mokrej - architekt Rafał Biskup